Kontakt

Start / Kontakt

Kontakt

PRZEDSIĘBIORSTWO
FARMACEUTYCZNE
"LEKI NATURY"
TADEUSZ POLAŃSKI  Sp. z o.o.

ul. Zielona 30
08-500 Ryki
Polska

tel. (81) 865-10-69
e-mail: biuro@lekinatury.pl

Reklamacje jakościowe należy zgłaszać pod numerem telefonu +48 601 666 708 lub na adres: reklamacje@lekinatury.pl

Działania niepożądane należy zgłaszać pod numerem telefonu +48 502 315 759 lub na adres: dzialanianiepozadane@lekinatury.pl
Sprzedaż do hurtowni:
tel.: 665 442 088
e-mail: zamowienia@lekinatury.pl

Współpraca z aptekami, sklepami z-m,
sieciami i grupami zakupowymi:

kom.: 609 315 000
tel.: 81 448 20 52
tel.: 81 448 21 36
e-mail: promocja@lekinatury.pl

Współpraca marketingowa:
tel.: 81 888 01 77
e-mail: marketing@lekinatury.pl

Napisz do nas

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), informujemy iż Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu jest Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne "Leki Natury" Tadeusz Polański Sp. z o.o. z siedzibą w Rykach ul. Zielona 30. Kontakt z administratorem jest możliwy pisemnie pod podanym powyżej adresem oraz adresem mailowym biuro@lekinatury.pl. Wprowadzone do formularza dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) oraz art. 9 ust. 2 pkt i) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO, EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) w celu wypełnienia obowiązków związanych z monitorowaniem bezpieczeństwa produktów leczniczych na podstawie przepisów art. 36e ust. 1 pkt 2i 3 Ustawy Prawo Farmaceutyczne oraz Rozp.(UE) nr 520/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r. Podanie w formularzu danych osoby zgłaszającej jest obowiązkowe. Wprowadzone dane osobowe mogą zostać ujawniane: dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi doradcze, prawnicze, jak również organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na postawie przepisów prawa. Wprowadzone dane osobowe będą przechowywane przez okres dopuszczenia leku do obrotu oraz przez okres 10 lat od wygaśnięcia dopuszczenia do obrotu. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do wprowadzonych danych osobowych Pani/Pana dotyczących, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

PRZEDSIĘBIORSTWO
FARMACEUTYCZNE
"LEKI NATURY"
TADEUSZ POLAŃSKI  Sp. z o.o.

ul. Zielona 30
08-500 Ryki
Polska

tel. (81) 865-10-69
e-mail: biuro@lekinatury.pl

Gdzie kupić

Wszystkie nasze produkty są dostępne bez recepty w aptekach i sklepach zielarskich na terenie całego kraju.
Szukaj »